De stichting InVersNed is een samenwerkingsverband van aangesloten vers branches. Het biedt de aangesloten brancheorganisaties een platform om op strategisch niveau met elkaar van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de vers-branches.

Bij de stichting zijn de navolgende branche(organisatie)s aangesloten: